อุปสงค์ ในความหมายแบบเข้าใจง่ายเป็น สิ่งที่มีความต้องการซื้อ แล้วก็อุปทานเป็นสิ่งที่มีความต้องการขาย เมื่อความอยากได้ซื้อรวมทั้งความจำเป็นขายมาเผชิญกันที่ระดับราคา (Price) และก็ราวๆ(Quantity) ที่ต่างข้างต่างพึงพอใจในจุดใดจุดหนึ่ง ถูกจุดนั้นจะกำเนิด จุดดุลยภาพ ของตลาดขึ้น

Demand - Supply

Demand & Supply คือ

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลทางด้านทฤษฎีจะบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ผลิตภัณฑ์ถูกขาในตลาดในระดับราคาที่คนซื้อมีความต้องการผลิตภัณฑ์มากยิ่งกว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถผลิตได้แล้ว ก็จะมีการขาดผลิตภัณฑ์ขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังที่กล่าวถึงแล้วก็จะนำมาซึ่งการทำให้มีการมากขึ้นของระดับราคาของผลิตภัณฑ์ โดยที่คนซื้อกรุ๊ปที่มีความพร้อมเพรียงสำหรับการจ่ายจ่ายในระดับราคาที่มากขึ้นนั้นก็จะทำให้ราคาท้องตลาดสูงมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามระดับราคาจะลดลงเมื่อจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีให้นั้นมีมากยิ่งกว่าความจำเป็นที่เกิดขึ้น ขั้นตอนดังที่กล่าวถึงมาแล้วจะดำเนินไปจนกว่าตลาดไปสู่จุดดุลยภาพ ซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดเกิดขึ้นอีก เมื่อใดก็ตามที่ผู้สร้างกระทำการผลิตผลิตภัณฑ์ที่จุดดุลยภาพนี้ ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่คนซื้อตกลงซื้อที่ระดับราคาดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วในจุดนี้พูดได้ว่าตลาดไปสู่จุดสมดุล

กฎอุปสงค์ (demand) คือ 

  • เราจะซื้อจำนวนมากขึ้นเมื่อราคาผลิตภัณฑ์ราคาแพงลดน้อยลง ถูก รวมทั้งจะซื้อจำนวนน้อยต่ำลงเมื่อผลิตภัณฑ์แพงสูงมากขึ้น แพง โดยกำหนดให้ต้นสายปลายเหตุที่นอกจากราคาและก็จำนวนคงเดิม

กฎอุปทาน (supply) คือ 

  • เราจะต้องการที่จะขายของในจำนวนที่สูงขึ้นเมื่อขายได้ในราคาผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงมากขึ้น แพงขึ้น และก็จะขายของในจำนวนที่ลดน้อยลงเมื่อราคาผลิตภัณฑ์ลดน้อยลง ถูกลง โดยกำหนดให้ต้นเหตุที่นอกจากราคาแล้วก็จำนวนคงเดิม
3