คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร เรื่องชีวิตรวมทั้งเศรษฐกิจ การว่าจ้างเต็มกำลัง แล้วก็กลไกตลาด จบมาดำเนินงานอะไรได้บ้างก็ปฏิบัติงานได้นานาประการน่ะ แบงค์ สถาบันการเงิน แบงค์ชาติ กระทรวงการคลัง บริษัทหลักทรัพย์ ปรับใช้ปรับใช้สำหรับการเล่นหุ้น ไว้วิแคะเศรษฐกิจ คาดหมายผลกำไรบริษัทลงทะเบียน

คณะเศรษฐศาสตร์

เครดิต Economics Thammasat University

คณะเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาทรัพยากรของผู้คน

คณะเศรษฐศาสตร์ในภาษาอังกฤษเป็น Economics มาจากคำว่า Oikonomia ในภาษากรีกโบราณ ซึ่งหมายความว่า การจัดกฎระเบียบเรื่องในบ้าน และก็ การจัดการจัดแจงหน้าที่รับผิดชอบ แต่ก่อนเศรษฐวิทยาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของสาขาวิชาวิชารัฐศาสตร์ ที่เพิ่งจะแยกออกมาเป็นวิชาของตนช่วงปลายศตวรรษที่ 19 การเล่าเรียนวิชาเศรษฐวิทยา สามารถแบ่งตามรายละเอียดได้เป็น สาขาสำคัญๆเป็น เศรษฐศาสตร์จุลภาคแล้วก็เศรษฐวิทยามหาภาคโดยเศรษฐศาสตร์จุลภาคจะเน้นเรียนรู้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจในระดับบุคคล ส่วนประกอบของระบบเศรษฐกิจนั้นๆรวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานหลักๆที่มีหน้าที่เกี่ยว ส่วนเศรษฐศาสตร์มหภาคจะศึกษาเล่าเรียนเศรษฐกิจโดยรวมในระดับประเทศรวมทั้งระดับประเทศฃ เศรษฐวิทยาเป็นวิชาที่น่าดึงดูดเรียนรู้อย่างมาก 

11

ช่องทางทางวิชาชีพ

คณะเศรษฐศาสตร์ ให้ความเอาใจใส่ของการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ แล้วก็เน้นให้นิสิตได้ศึกษาจริงจากการเรียน พินิจพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคม เพื่อหาวิธีการจัดการกับปัญหาอย่างถูกทาง โดยคณะเศรษฐศาสตร์ได้เรื่องจัดแจงเรียนการสอนที่เน้นให้กำเนิดแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ ด้วยการกระทำจริงรวมทั้งนิสิตสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ ได้แก่ นักค้นคว้านักวิชาการนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ คุณครู เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงิน พนักงานบริษัทเอกชน นักข่าวรวมทั้งบรรณาธิการข่าวสารเศรษฐกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว อื่นๆอีกมาก