เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับทุกคนในสังคม เหตุเพราะคนภายในสังคมต่างมีความต้องการในแบบต่างอันไม่จำกัด ทำให้มนุษย์มีความสำคัญจำต้องผลิตผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการขึ้นมาที่จะตอบสนองสิ่งที่จำเป็นอันไม่จำกัดนั้น แม้กระนั้นด้วยสาเหตุอันเกิดจากที่ทรัพยากรที่เอามาสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนั้นมีอย่างจำกัดจำเขี่ย ไม่อาจจะผลิตผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการนั้นมีอย่างจำกัดกี่ ไม่อาจจะผลิตผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการขึ้นมารองรับความต้องการของทุกคนได้ แนวทางการทางเศรษฐศาสตร์ก็เลยเป็นกระบวนการที่ช่วยทำให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ และก็บริการได้อย่างมีคุณภาพ 

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ คือ

ก่อเกิดผลดีสูงสุดแก่คนภายในสังคม ฉะนั้นการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยยังผลดีให้แก่ผู้เล่าเรียนก็คือ ในฐานะลูกค้า ปกติคนซื้อมีความต้องการจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์และก็บริการวิชาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยเป็นแถวทางให้ผู้ใช้รู้จักเสาะหารายได้รู้จักใช้จ่ายเงินให้คุ้มรู้จักแนวทางออมและก็แนวทางลงทุนที่จะก่อให้เกิดผลดีสูงสุด ในฐานะคนที่เป็นเจ้าของปัจจัยที่ใช้สำหรับการผลิตหมายถึงผู้ครอบครองทรัพยากร ผู้ครอบครองทุน ผู้ครอบครองแรงงาน รวมทั้งผู้ประกอบกิจการ สามารถใช้ความสามารถทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการผลิตที่ตนมีอยู่นั้น ได้ผลทดแทนแก่ตัวเองสูงที่สุด ช่วยผู้ประกอบธุรกิจตกลงใจใช้ปัจจัยที่ใช้สำหรับการผลิตที่มีต้นทุนน้อยที่สุดเพื่อได้กำไรสูงที่สุด ในฐานะชาวเมืองของชาติ วิชาเศรษฐวิทยาช่วยทำให้มีการตกลงใจเกี่ยวกับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจอย่างมีหลักเกณฑ์ รู้เรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดสังกัดประเทศรู้เรื่องหน้าที่และก็การดำเนินแผนการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

2

จุดสำคัญของ เศรษฐศาสตร์

สามารถทำให้มนุษย์รู้เรื่องและก็สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอย่างมีระบบ สามารถใช้ประโยชน์สำหรับเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้เป็นผลอย่างมีคุณภาพและก็เป็นไปตามแผนการที่ระบุและเศรษฐศาสตร์ ก็สามารถแบ่งได้ออกเป็น ประเภท

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

  • เศรษฐศาสตร์จุลภาค

  • เศรษฐศาสตร์มหภาค